Publicerad: 5 juli 2019

Ekonomiskt bistånd - en förstudie inför ett utvecklingsarbete

Denna rapport identifierar viktiga utvecklingsområden kring ekonomiskt bistånd. Här presenteras även förslag på hur ett projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande kan genomföras. Det är viktigt att socialsekreterare ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Likaså att kommunen bland annat främjar deras kompetensförsörjning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

Utgivningsdag: 2016-09-20

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-342-0