Publicerad: 17 september 2019

Använd SIP - ett verktyg vid samverkan

Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen tydliggör vem som gör vad. Planen finns beskriven i lagtext både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
SIP ska även användas när någon skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård och har behov av samordnade insatser.

SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder och problem, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.
Handboken är ett stöd i arbetet med SIP för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut.
Version 6.0.

Använd SIP - ett verktyg vid samverkan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Social omsorg

Utgivningsdag: 2019-08-23

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-787-9

Sidfot