Publicerad: 11 februari 2021

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Följande datum lanseras Öppna jämförelser som SKR ansvarar för.

Publiceringskalender 2021

Datum

Ämne

Målgrupp

Ägarskap

Januari

KKiK 2020

Kommun

SKR, Rådet för
kommunala analyser

11 februari

Trygghet och
säkerhet 2020

Kommun

SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Mars

Gymnasieskolan

Kommun

SKR

April

Insikt - företagsklimat

Kommun

SKR

Juni

Hälso- och sjuk-

vårdsrapporten

Region

SKR

November

Miljöarbete i
regioner

Region

SKR

December

Grundskola

Kommun

SKR

December

Brukarundersökning funktionshinder-
området

Kommun

SKR

December

Brukarundersökning
IFO

Kommun

SKR

December

Brukarundersökning ungdomar i dygnsvård

Kommun

SKR

December

Trygghet och säkerhet 2021

Kommun

SKR, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Januari 2022

KKiK 2021

Kommun

SKR, Rådet för kommunala analyser

Socialstyrelsen lanserar ytterligare Öppna jämförelser där SKR är samverkanspart, se publiceringskalendern nedan.

Publiceringskalender, Socialstyrelsen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!