Publicerad 7 april 2021

Cancervård

Detta är den andra utgåvan av Öppna jämförelser av den svenska cancervårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten, där ett åttiotal indikatorer inom tio olika cancersjukdomar presenteras.

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014 (PDF)

Indikatorerna i rapporten speglar sådana kvalitetsaspekter i cancersjukvården som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader. De redovisade resultaten bygger i huvudsak på uppgifter från de nationella kvalitetsregistren registrerade fram till och med 2013.

Öppna jämförelser ska bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete samt ge patienter, närstående och andra medborgare insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården.

Indikatorerna är indelade i två delar:
1. Övergripande indikatorer inom områdena
a. Palliativ vård (vård i livets slutskede)
b. Förebyggande insatser mot livmoderhalscancer

2. Tumörspecifika indikatorer inom diagnoserna
a. Bröstcancer
b. Äggstockscancer
c. Njurcancer
d. Urinblåsecancer
e. Prostatacancer
f. Tjocktarmscancer
g. Ändtarmscancer
h. Lungcancer
i. Huvud- och halscancer
j. Malignt hudmelanom

Datafiler

Sjukhusdata 2014 (Excel 2010)

Bilagor

Bilaga 3: Alla indikatordata och landstingsprofiler (Excel 2010)

Diagram

Alla diagram i bildformat, jpeg-bilder i hög upplösning. Samtliga är komprimerade till zip-filer som får packas upp. Alla filer öppnas i nytt fönster.

1. Övergripande om cancervård

2. Palliativ vård vid cancersjukdom

3. Bröstcancer

4. Ovarialcancer

5. Njurcancer

6. Blåscancer

7. Prostatacancer

8. Tjocktarmscancer

9. Ändtarmscancer

10. Lungcancer

11. Huvud- och halscancer

12. Malignt hudmelanom

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset