Publicerad 5 december 2022

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Viktiga datum för brukarundersökningen 2022

Anmälan för deltagande i årets brukarundersökningar har stängt. Undersökningarna genomförs fram till den 31 oktober.

  • 1 oktober: Undersökningsstart för anmälda senast den 9 september.
  • 31 oktober: Undersökningarna stänger. Sista datum för brukarna att besvara enkäterna.
  • 15 november: Det slutgiltiga resultatet för årets undersökningar finns tillgängliga i PPT-rapporter för varje deltagande kommun och verksamhet i Enkätfabrikens resultatportal.
  • 6 december: Resultatet från årets brukarundersökningar publiceras i Kolada.
  • Januari 2023: Resultatwebbinarier hålls för 2022 års undersökningar.

Webbinarium 16 januari 2023

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultat från 2022 års brukarundersökning om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg, följer upp genomförandet och delar erfarenheter med varandra.

Mer information samt länk till anmälan

Stöd för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom utförarverksamheter funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Vägledning för brukarundersökning inom funktionshinderområdet (PDF)Pdf, 532 kB.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Strukturerat arbete gav en fördubbling i antalet deltagare på Gotland - och ökat intresse från chefer och medarbetare

Lärande exempel: Modell för genomförande av brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg på Gotland

Region Gotland ville öka antalet deltagare i brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg, efter att ha deltagit i undersökningen sedan 2016 med varierat resultat.

Ta del av det fullständiga resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR