Publicerad 4 juni 2021

Brukarundersökning IFO

Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg har inriktning på myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Anmälan är öppen

Anmälan till 2021 års undersökningar är öppen. Fram till den 1 augusti är det möjligt att anmäla sig till brukarundersökningen med de frågor och användarstöd som ingår i grundpriset. Anmälan för tilläggstjänster som egna frågor och tillgänglighetsanpassningar har dock stängt. Undersökningsperioden är 1 september-31 oktober.

Du anmäler deltagande via en anmälningsportal, där du även hittar manualer och demoenkäter. Anmälningsportalen hanteras av leverantören Enkätfabriken.

Anmälningsportal, Enkätfabriken

Vägledning för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg planeras, genomförs och används.

Vägledning för genomförande

Viktiga datum 2021

 • 15 mars – anmälan öppnar
 • 1 juni – sista anmälningsdag om tilläggstjänster önskas
 • 1 september – undersökningsperioden börjar
 • 10 september – sista anmälningsdag för sena anmälningar
 • 31 oktober – sista dag för brukare att besvara enkäter
 • 15 november – det egna resultatet finns tillgängligt i en resultatportal
 • 6 december – resultat publiceras i databasen Kolada.

Tidplan för undersökningen (PDF) Pdf, 49 kB.

Enklare för brukare att delta

SKR erbjuder en flexibel undersökningstjänst som ger ökad tillgänglighet för fler brukargrupper. Exempel på tilläggstjänster:

 • lägg till egna frågor
 • beställ översättningar till ytterligare språk
 • beställ ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Gemensam samarbetsyta

Kommunikationen sker mestadels i våra digitala samarbetsytor. Om du arbetar med brukarundersökningar och vill ha tillgång till samarbetsytorna, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan.

Informationsmaterial

Informationsmaterial till kommuner som deltar i årets brukarundersökningar är under arbete och beräknas vara klart under juni månad. Underlaget är ett stöd för intern informationsspridning i organisationen och för kommunikation med brukare som ingår i målgruppen för undersökningen.

Ta del av resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada

Resultat 2020

Resultat i korthet

 • 109 kommuner deltog.
 • Resultaten från 2020 bör tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen var betydligt lägre än tidigare.
 • Inte så stora skillnader i resultat i jämförelse med föregående år, trots pandemin som har påverkat kontakten med socialtjänsten.
 • Generellt är många brukare positiva till det stöd de får, män i lite högre utsträckning.
 • Missbruks- och beroendevården har högst andel positiva resultat.
 • Brukare upplever att det blir tillfrågade, men att de inte kan påverka det stöd de får. Där finns en förbättringspotential.

Resultaten från 2020 års undersökning finns i Kolada, både på kommunnivå och på enhetsnivå.

Resultat, 2020 års brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg, Kolada (nytt fönster)

Sammanfattning av undersökningen och resultatet 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset