Publicerad: 20 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

SKL har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen reglerar ersättning, uppgifter och stöd med utgångspunkt i de uppgifter som anges i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Överenskommelse 2018-2020

Överenskommelsen gäller 2018-2020 och omfattar totalt 100 miljoner kronor. Den samlade fördelningen av ersättningen är sekretessbelagd. Respektive kommun har fått information av MSB om vilket belopp de erhåller.

Kommunernas prioriterade uppgifter

Prioriterade uppgifter för kommunerna är:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och krigsplacering av personal

Statens ansvar

En viktig del i överenskommelsen är statens ansvar för att tillhandahålla stöd i form av till exempel vägledningar och utbildningar. Det är en förutsättning för att det civila försvaret ska kunna byggas upp på ett likartat sätt i hela landet. Kommunernas arbete ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats.

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

 • Författare
  Markus Planmo
 • Löpnummer/utgåva
  18:24
 • Ämnen
  Trygghet och säkerhet
 • Uppskattad lästid
  3 min
 • Diarienummer
  18/03178