Publicerad: 16 februari 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens tolkning av KAP-KL § 21 mom. 2b) den 15 december 2015 2017-02-16 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ossian Wennström
  • Löpnummer/utgåva
    17:2