Publicerad: 7 juli 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansenVälkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sandra Bergendorff och Phia Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    17:29