Publicerad: 24 januari 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 2018-01-24 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Thörn
  • Löpnummer/utgåva
    17:50

Sidfot