Publicerad: 31 maj 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Omplacering i samband med arbetsbristCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Svanestrand
  • Löpnummer/utgåva
    16:32