Publicerad: 20 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Helén Örtegren
  • Löpnummer/utgåva
    16:70