Publicerad: 13 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobbCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg Sandra Bergendorff
  • Löpnummer/utgåva
    16:30