Publicerad: 1 oktober 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämningCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Folkesson m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    15:28