Publicerad: 29 september 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB15) med Vision

Sammanfattning/Abstract

Brödtext

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Erik Lardenäs, Annika Bjursell
  • Löpnummer/utgåva
    15:26

Sidfot