Publicerad: 20 april 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om sprängämnesprekursorer 2015-04-20 1 (7) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Marcusson
  • Löpnummer/utgåva
    15:13

Sidfot