Publicerad: 26 november 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Magnus Kristiansson
  • Löpnummer/utgåva
    15:34