Publicerad: 17 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandetCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Germund Persson Olof Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:36