Publicerad: 29 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknats



Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    14:5