Publicerad: 11 april 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 15:8.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningarVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Robin Boström
  • Löpnummer/utgåva
    14:14