Publicerad: 16 juni 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av textilslöjdslärare på grund av nedsatt arbetsförmågaCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Dag Linde
  • Löpnummer/utgåva
    14:28