Publicerad: 17 januari 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m den 1 januari 2014Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Annika Bjursell
  • Löpnummer/utgåva
    14:4