Publicerad: 17 januari 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Jennbert Ellinor Englund Pär Ödman Per Sedigh
  • Löpnummer/utgåva
    13:2