Publicerad: 2 december 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Linköpings tingsrätts dom. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphörtCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Dag Linde
  • Löpnummer/utgåva
    13:65