Publicerad: 13 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    12:70