Publicerad: 3 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brevCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tommy Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    12:67