Publicerad: 24 oktober 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige är ersatt av 14:57.

Visa det här daterade cirkuläret

Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktigeVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Emilia Danielsson
  • Löpnummer/utgåva
    11:45