Publicerad: 26 september 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändring av diskonteringsräntan i pensionskulds- beräkningen RIPS07Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Stjernborg, Anders Nilsson, Kajsa Jansson
  • Löpnummer/utgåva
    11:38