Publicerad: 5 april 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vårdCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pernilla Krusberg
  • Löpnummer/utgåva
    11:13