Publicerad: 16 maj 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hotCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    11:27

Sidfot