Publicerad: 22 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievä- gar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    10:42