Publicerad: 24 februari 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Minskning av traktamente p.g.a. fri kost m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    10:14