Publicerad: 29 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheterCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström
  • Löpnummer/utgåva
    10:45