Publicerad: 24 november 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Elisabeth Melin
  • Löpnummer/utgåva
    10:71