Publicerad: 30 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 09:34.

Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Malin Annergård Pierrou
  • Löpnummer/utgåva
    10:40