Publicerad: 19 februari 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en habiliteringsassistent vid gruppboendeCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    10:13

Sidfot