Publicerad: 9 januari 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Undantaget vid offentlig upphandling i LOU/LUF som avser fastighet, byggnad m.m. gäller bara "befintliga byggnader" och inte byggnader som ska uppförasCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    09:2

Sidfot