Publicerad: 17 mars 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA- KL och Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KLCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Catharina Bäck
  • Löpnummer/utgåva
    09:17