Publicerad: 4 juni 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny bygglovblankett – förenklade rutiner för redovisning av kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett för ajourhållning av lägenhetsregistretVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Reigun Thune Hedström
  • Löpnummer/utgåva
    09:22