Publicerad: 3 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjuk- vården och socialtjänstenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Pernilla Krusberg
  • Löpnummer/utgåva
    09:66