Publicerad: 30 mars 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningarCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    09:20