Publicerad: 21 april 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler för att trygga tillgången till vård för intagna på anstalt och institutionCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hasse Knutsson
  • Löpnummer/utgåva
    08:31