Publicerad: 1 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser om Lex Sara inom socialtjänsten och handikappomsorgen SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASENCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gabriella Kollander Fållby
  • Löpnummer/utgåva
    08:57