Publicerad: 28 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet 2008-01-28 1 (2) CIRKULÄR 0Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Maria Dahlberg Jeanette Eklund Håkan Söderberg Ulla Gummeson
  • Löpnummer/utgåva
    08:16

Sidfot