Publicerad: 9 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folk- högskolaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe Pär Ödman
  • Löpnummer/utgåva
    08:53