Publicerad: 12 juni 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och regioner 2008-06-12 1 (4) CIRKULÄR 0Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ragnar Kristensson Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    08:45