Publicerad: 11 april 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser är ersatt av 09:14.

Visa det här daterade cirkuläret

Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatserVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    08:29