Publicerad: 28 oktober 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ersatt av 14:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektivVälkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Torstensson
  • Löpnummer/utgåva
    08:74