Publicerad: 11 juni 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör som blockerat trygghetslarmCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    08:44

Sidfot