Publicerad: 4 september 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade regler för överklagande av beslut av Arbetsmiljöverket m.m.Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ragnar Kristensson
  • Löpnummer/utgåva
    08:64