Publicerad: 29 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) - anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresserCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Leckström Per Henningsson
  • Löpnummer/utgåva
    07:3